நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பட்டறை

*பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-19* ஒருநாள் என்பது நமக்கு 30மணி நேரம் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு வெறும் 24 மணி நேரம் மட்டுமே.

ஹலோ சுட்டீஸ் இனிய மாலை வணக்கம்,*பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-19**(ஒள) பணத்தின், நேரத்தின், ஆற்றலின் மதிப்பை தெரிந்துகொள்ளும் பயிற்சி விளையாட்டு-4* ...
clicks 19  Vote 0 Vote  11:48am 8 Jun 2018

(ஐ) துப்பறியும் பயிற்சி விளையாட்டு-1.*பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-21*

*பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-21**(ஐ) துப்பறியும் பயிற்சி விளையாட்டு-1.**ஹலோ சுட்டீஸ் இந்த வாரம் முழுவதும் நாம் விளையாடவிருக்கும் பயிற்சி விளையாட...
clicks 1  Vote 0 Vote  12:11pm 5 Jun 2018

மனப்பாடம் செய்ய பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-3

பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-3மனப்பாடம் செய்ய பயிற்சி விளையாட்டு-1அப்போது நாங்கள் 10ம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தோம் ”மாணவர்களே! நாளை வகுப்ப...
clicks 1  Vote 0 Vote  11:57am 5 Jun 2018

ஞாபக சக்தியை பெருக்கிக்கொள்ள-பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-2

பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-2ஞாபக சக்தியை பெருக்கிக்கொள்ள:-பயிற்சி விளையாட்டு-01ஞாபக சக்தியை பெருக்கிக்கொள்ள என்னுடைய தந்தை சொல்லிக் கொடுத்த ...
clicks 3  Vote 0 Vote  11:50am 5 Jun 2018

ஞாபக சக்தியை பெருக்கிக்கொள்ள பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-1

பயிற்சி விளையாட்டு தொடரின் பகுதி-1உண்மைதான் பலவிவரங்கள் பள்ளியில் சொல்லித்தருவதில்லை அந்த விஷயத்தில் (நாங்கள் 6 குழந்தைகள் உடன்பிறந்தவர்கள்) எங்க...
clicks 2  Vote 0 Vote  11:48am 5 Jun 2018

பள்ளிக்கூட நாட்களில் எனது நட்பு வட்டம் பெரியது...பின்னாளில் எந்த நிகழ்ச்சியையும் ஏற்று நடத்திட திடமான மனநிலையைத் தந்தது.

அப்போது நான் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பில் படித்துக்கொண்டிருக்கும் நேரம்... எனது இஸ்லாமிய (முஸ்லிம்) நண்பர்களான "ஜமீர்  மற்றும் சலாவுதீன்"இன்று ம...
clicks 2  Vote 0 Vote  4:48pm 22 Nov 2017

நிகழ்சியின் ஐம்பது சதவீத 50% செலவை மிச்சம்பிடிப்பது எப்படி?

பாதியளவு செலவில் நிகழ்ச்சியை நடத்துவது எப்படி அதாவது நிகழ்சியின் ஐம்பது சதவீத 50% செலவை மிச்சம்பிடிப்பது  எப்படி? :-   ஐம்பது சதவீதம் 50% தள்ளுபடி ச...
clicks 55  Vote 0 Vote  11:50am 29 Dec 2016

"தாத்தா பாட்டிகள் உள்ள வீடு-முன்பெல்லாம் கிராமங்களில் இரவு ஒன்பதுமணியானால் போதும் ....

கதை சொல்வது என்பது நம் தமிழ் கலாச்சாரத்துடன் ஒன்றிய ஒரு வழக்கம். இது காலங்காலமாக நம் பண்பாட்டுடன் கலந்து, வளர்ந்துவரும் ஒன்று. .."தாத்தா பாட்டிகள் உள...
clicks 50  Vote 0 Vote  7:40pm 27 Dec 2016

சர்வதேச கதைசொல்லும் விழாவில் பங்குபெறும் வாய்ப்பைப் பெற...

இந்திரா காந்தி தேசிய கலை மையம் வழங்கும் சர்வதேச கதைசொல்லும் விழாவில் பங்குபெறும் வாய்ப்பைப் பெற...தேசிய கதை சொல்லும் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிப...
clicks 159  Vote 0 Vote  2:40pm 6 Feb 2016

நிகழ்ச்சி மேலாண்மையில்-"நாயின் வேலையை நாயும் கழுதையின் வேலையை கழுதையும் செய்யவேண்டும்"

நிகழ்ச்சி தயாரிப்பில் திட்டமிடுதலும், திட்டமிட்டபடி செயல்படுத்துவதும் மிக முக்கியமானதாகும். நிகழ்ச்சி மேலாண்மையில், அவரவர் வேலையை அவரவர் செய்...
clicks 140  Vote 0 Vote  7:19pm 6 Dec 2015
[ Prev Page ] [ Next Page ]
 
CONTACT US ADVERTISE

Copyright © 2009-2013