திண்டுக்கல் தனபாலன்

பாதுகாப்பு முக்கியம்...!

வணக்கம் வலைப்பதிவு நண்பர்களே... "இது தேவை, அது தேவை"-ன்னு பலதையும் சேமிக்கிறோம்... பிறகு மறந்தும் போறோம்... ஏன்னா பயன்தராததை சேமிக்கிற பழக்கத்தினாலே.....
clicks 41  Vote 0 Vote  6:51am 10 Apr 2017

பூட்டு

அடக்கமில்லாமே சபையிலே ஏறி அளந்து கொட்டும் - அண்ணன்களுக்கு வாயிலே பூட்டு... அடுத்தவர் பையில் இருப்பதை கையில் அள்ளிக் கொள்ளும் - திருடருக்கு கையிலே பூ...
clicks 86  Vote 0 Vote  6:06am 13 Mar 2017

மயக்கம் தரும் இந்தக் காதல் போதுமே...!

.hoverimg4{border:0;padding:0;-moz-transition:all 1s;-webkit-transition:all 1s;-o-transition:all 1s;border-radius:50%;box-shadow:0 0 15px #000;border:0;padding:10}.hoverimg4:hover{-moz-transition:all 1s;-webkit-transition:all 1s;-o-transition:all 1s;box-shadow:0;cursor:pointer;border-radius:0}மின்னல் ஒளியென கண்ணை பறித்திடும் அழகோ ...
clicks 46  Vote 0 Vote  5:51am 7 Mar 2017

நாற்காலி பேசினால்...?

ĄĬıľ ĻļŁĴĭąêļĭŀļõĩĴıįĶĂ IJĽĻļıĮŁăêĆÒĄĻĸĩĶ ĻļŁĴĭąêīķĴķĺĂ ĵĩĺķķĶăêĆ౲౬౽ಇ ౽౸ಉ౶ಕ౲ಓ౬ಉ ౲౫ಇ౽ಉ ౽౸ ౽ಏ౫ಕ౧ಉ౶ಕô ౬ಉ౫ಇ౽ಉ౶ಕ ౽౸౽ಏ౫ಕ౧ಉ౶ಕ ౬ಓ౼ಆööö ౲ಆ౬ಐ ౬౽౹ಆ౶౺ಕ ౲౫ಕ౲ಉ ౝಉ౹ಐ౷ಆ౶౺ಕ ౲౼ౝಇ ౽౸౽ಏ౫ಕ...
clicks 51  Vote 0 Vote  6:03am 1 Mar 2017

மும்முனை தாக்குதல்...!

(படம்:தாயைக் காத்த தனயன்) கட்டி தங்கம் வெட்டி எடுத்து, காதல் என்னும் சாறு பிழிந்து, தட்டி தட்டி சிற்பிகள் செய்த உருவமடா... அவள் தள தளவென்று ததும்பி நிற்...
clicks 60  Vote 0 Vote  6:41am 22 Feb 2017

சேமிப்பு அவசியம்...!

வணக்கம்... நம்ம மீரா செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள், நமக்கான "தமிழ் வலைப்பதிவகம்" வாட்ஸ்-அப் திரட்டியில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார்... அவரின் தளம் →நான் ஒன்...
clicks 203  Vote 0 Vote  6:10am 30 Jan 2017

அன்பான தமிழுக்கு நீ தந்ததன்றோ...!

அனைவருக்கும் வணக்கம்... தமிழரின் பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்க உலகம் முழுவதும் போராடும் நம் தமிழ் உறவுகளுக்கு இந்த பகிர்வு சமர்ப்பணம்....hoverimg4{border:0;padding:0;-moz-transit...
clicks 76  Vote 0 Vote  6:55am 23 Jan 2017

கோபமுள்ள இடத்தை நிரப்புக

மனிதா உன் மனதைக் கீறி விதைப் போடு மரமாகும்... அவமானம் படுதோல்விஎல்லாமே உறவாகும்... தோல்வியின்றி வரலாறா? துக்கமில்லை என் தோழா... ஒரு முடிவிருந்தால் அதில...
clicks 94  Vote 0 Vote  6:25am 11 Jan 2017

கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம்...!

வணக்கம்... எதிர்பார்த்ததை விட முந்தைய →வலைப்பதிவருக்கான வாட்ஸ்-அப் திரட்டி...!← பதிவில் →தமிழ் வலைப்பதிவகம்← குழுவில் அனைத்து நாடுகளில் இருந்தும் இண...
clicks 87  Vote 0 Vote  6:44am 5 Jan 2017

வலைப்பதிவருக்கான வாட்ஸ்-அப் திரட்டி...!

வணக்கம் வலைப்பதிவு நண்பர்களே... திரு.முத்துநிலவன் அய்யா அவர்களும், திரு.மீரா செல்வகுமார் அவர்களும் புதிதாக "தமிழ் வலைப்பதிவகம்" எனும் குழுவை, கட்...
clicks 145  Vote 0 Vote  7:02am 28 Dec 2016
[ Prev Page ] [ Next Page ]
 
CONTACT US ADVERTISE

Copyright © 2009-2013