POPULAR HINDI BLOGS SIGNUP LOGIN

Blog: SOFTSHORE

Blogger: veera9591
இன்னும் சிலர் தங்கள் மொபைல் போனில் 1gb கொள்ளளவு உடைய மெமரி கார்டை பயன்படுத்துகிறார்கள். அந்த கார்டை எப்படி 2gb கார் டாக என்பதை கிழே கொடுக்கப் பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி சுலபமாக மாற்றலாம்.1.இந்த வழிமுறையானது 1GBமெமரி கார்டில் மட்டுமே வேலை செய்யும். முடிந்தவரை 1GB ... Read more
clicks 185 View   Vote 0 Like   11:33am 13 Feb 2013
Blogger: veera9591
இணையப்பாவனையினூடாக பரவும் வைரஸ்கள், மல்வேர்கள் போன்றவற்றினை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு அன்டி வரைஸ் மென்பொருட்கள் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறான மென்பொருட்களில் Bitdefender Internet Security மென்பொருளும் சிறந்த செயற்பாடுடையதாகக் கருதப்படுகின்றது. இவ்வாறிருக்கையில் இம்மென... Read more
clicks 174 View   Vote 0 Like   7:39am 13 Feb 2013
Blogger: veera9591
உங்களது கணணி திடீர் என பூட் செய்யாத வேளை விண்டோஸில் உள்ள உங்களது முக்கிய  கோப்புக்களை மீள பெறுவது கடினமான விடயமாக இருக்கும். இந்த இக்கட்டான நேரங்களில் விண்டோஸ் நிறுவுதல் இறுவட்டை பயன்படுத்தி கோப்புக்களை இலகுவாக மீட்டுக்கொள்ள முடியும். இந்த பதிவில் காட்... Read more
clicks 180 View   Vote 0 Like   7:34am 13 Feb 2013
clicks 190 View   Vote 0 Like   11:27am 10 Feb 2013
Blogger: veera9591
வடிவமைப்பு (format) எதுவும் செய்யாமல் ஏற்கனவே விண்டோஸ் 7 நிறுவி உள்ள ஒரு கணணிக்கு புதிதாக வெளியான விண்டோஸ் 8 ஒபெரடிங் சிஸ்டத்தை நிறுவ ஆசைப்படுகின்றீர்களா? அதற்கு இலகுவான ஒரு வழி உங்கள் கணணிக்கு Dual-Boot அமைத்து இரு ஒபெரடிங் சிஸ்டங்களையும் ஒரே கணணியில் நிறுவி பயன்ப... Read more
clicks 183 View   Vote 0 Like   7:23am 9 Feb 2013
Blogger: veera9591
மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தால் இலவசமாக வழங்கப்படும்,  ISO இமேஜ் கோப்பை மவுண்ட் செய்வதற்கான உபயோகம் விண்டோஸ் 7 மற்றும் விஸ்டா வில் வேலை செய்வது இல்லை. அதற்காக Virtual Clone Drive யை பயன்படுத்தி இலகுவாக  ISO இமேஜ் கோப்பை மவுண்ட் செய்து கொள்ளலாம்.   அதோடு ISO, .CCD, .DVD, .IMG, .UDF, .BIN கோப்புக்களைய... Read more
clicks 175 View   Vote 0 Like   7:18am 9 Feb 2013
Blogger: veera9591
Previous version or restoring files:- இது விண்டோஸ் 7-இல் இருக்கும் ஒரு பயனுள்ள வசதி என்று கூறலாம். அந்த வசதியின் பெயர் "முந்தைய பதிப்புகள்",ஆங்கிலத்தில்  Previous Version எனப்படும்.Previous Version? Previous Version என்பது கோப்புகளின் முந்தைய பதிப்பு ஆகும், சுருக்கமாக ஒரு பெட்டகம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.இந்த வ... Read more
clicks 182 View   Vote 0 Like   11:25am 8 Feb 2013
Blogger: veera9591
ஹாய் ! கூகுள் டிரைவ் ,sky டிரைவ் மற்றும் டிராப் பாக்ஸ் போன்ற ஆன்லைன் storage பற்றி கேள்வி பட்டு இருபிர்கள்.. அவ்வரிசையில் தற்பொழுது மெகா என்ற ஒரு cloud storage provider அறிமுகம் செய்ய பட்டு உள்ளது.. இதன் சிறப்பு அம்சம்.... *50GB storage ... *encrypted storage service i.e., only user will have the key were the MEGA also don't have any idea about ur data.. only user can dec... Read more
clicks 175 View   Vote 0 Like   11:16am 8 Feb 2013
Blogger: veera9591
கணணியில் Virtual PC யை பயன்படுத்தி விண்டோஸ் 7 நிறுவுதல் -01தொடர்ச்சியாக, இந்த பதிவில் நாங்கள் விண்டோஸ் 7 ஒபெரடிங் சிஸ்டத்தை எவ்வாறு Virtual Machine னுள் நிறுவது என்று பார்ப்போம். ஆரம்பமாக நீங்கள் மீண்டும் Virtual PC க்கு செல்லவேண்டும். அங்கே நீங்கள் உருவாக்கிய புதிய Virtual Machine யை காணலா... Read more
clicks 166 View   Vote 0 Like   10:59am 6 Feb 2013
Blogger: veera9591
முதலில் நாம் Virtual PC என்றால் என்ன? இதன் பயன்பாடு என்ன? என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.  Virtual PC என்பது ஒரு இலவச மென்பொருள் இது மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தினால் சட்டரீதியாக வெளியிடப்படும் ஒரு அப்பிளிக்கேசன். இது உங்களுடைய தனிப்பட்ட virtual machinesயை உங்களுடைய இயக்க அமைப்பினுள் உருவாக்... Read more
clicks 175 View   Vote 0 Like   10:56am 6 Feb 2013
Blogger: veera9591
Most of the people want to download android applications in their computer due to their internet speed or other problems. The only way to download without any security problem is using Real APK Leecher. This will help you to download android applications in your computer. You can download only free apps. 1.  Goto This link and Download Real APK Leecher 2. Extract and Run it3. If you have a Google play supported device, then you can download the applications, or you have to contact your friend for this.4. In the android device, dial *#*#8255#*#* and note the Device id.5. Now in Real APK Leecher Enter your email id, Password and Device ID. The email id which you are entering her... Read more
clicks 173 View   Vote 0 Like   7:19am 6 Feb 2013
Blogger: veera9591
 Did you know about OPSWAT...? I know ...I know... lot of peoples don't know about "OPSWAT" because it is new. It's allows to you Check Your Windows PC Security Status.this tool provided  by OPSWAT's OESIS Framework.It is free tool and very simple to use anyone, you can get security report of your pc through one clickalso its main function is scans your pc for the status of your installed security applications and provides a report along with recommendations on how to improve both the score and the security of your device. It is a portable application (do not require installation) first download this tool and double click it  And this tool working with all vers... Read more
clicks 173 View   Vote 0 Like   7:06am 6 Feb 2013
Blogger: veera9591
இது விண்டோஸ் 7-இல் இருக்கும் ஒரு பயனுள்ள வசதி என்று கூறலாம். அந்த வசதியின் பெயர் "முந்தைய பதிப்புகள்",ஆங்கிலத்தில்  Previous Version எனப்படும்.Previous Version? Previous Version என்பது கோப்புகளின் முந்தைய பதிப்பு ஆகும், சுருக்கமாக ஒரு பெட்டகம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.இந்த வசதியின் மூலம் ... Read more
clicks 181 View   Vote 0 Like   12:11pm 5 Feb 2013
Blogger: veera9591
MANY OF U WUD HAV TRIEd TO COPY TEXT FRM THE IMAGE, hereis the solution! How to Copy Text From Any Image Do you need certain information in the form of text from scanned copies of documents.Either you can write the whole text by typing or you can use an OCR software.OCR (optical Character recognition) is method to extract text from images.It can recognise handwritten,printed or typewritten text and can reproduce them into editable word ortxt format. These OCR software also preserve the formating of the orignal scanned document into converted document.They are not 100% accurate and the converted document still requires some editing.But it is better to use an OCR software and do some... Read more
clicks 199 View   Vote 0 Like   6:29am 4 Feb 2013
Blogger: veera9591
How to recover your deleted files from memory card | Recover Deleted Pictures and Files from Memory Cards?Try this :download softshore Suggestions– If you have deleted the files by mistake and want to recover most of those, PLEASE STOP TAKING ANY MORE PICTURES from your digital camera or mobile phone. That’s because the more you write new data on your memory card, the chances of recovering old and deleted data becomes less.... Read more
clicks 186 View   Vote 0 Like   6:51am 2 Feb 2013
Blogger: veera9591
Trick to hide files and folders using Command Prompt The most important thing is that, once hidden with this method, the files/folders cannot be viewed by any search options even if you click "Show All Hidden Files and Folders". Hiding the most wanted files and folders is very important nowadays and it's really a tedious job too. In order to make this tedious job an easy one, i'm going to deliver you a the trick now. For Example: You have a folder named "photos" and this folder is stored in (Disk Drive E). You think that it should not be seen by strangers who use your PC. For that you need to follow the following instructions Press windowkey+R: Run command dialog box appears. Now ty... Read more
clicks 188 View   Vote 0 Like   11:28am 29 Jan 2013
Blogger: veera9591
Free and simple tool to set DNS settings on the fly.IMPORTANT: REQUIRES SUPERUSER (ROOTED PHONES)Press [MENU] to configure automation so the selected DNS settings will stick throughout connectivity changes.Select to only automate on 3G or WIFI connections.DNS list updates on startup, if internet connectivity is available.Note that some Internet Service Providers restrict access to certain resources via DNS requests. If unable to access said resources, please try turning off automation and reconnecting to 3G first.IMPORTANT: REQUIRES SUPERUSER (ROOTED PHONES)Internet access permission is required to download the latest list of DNS providers for quick selection via the dropdown list.Use DNS... Read more
clicks 192 View   Vote 0 Like   3:03pm 25 Jan 2013
Blogger: veera9591
After the Official Symbol for the Indian Rupee was finalized by the Union Cabinet, every one in the country were curious about "How to Type Indian Rupee Symbol in Computer using MS-Word?". So i thought of sharing this small tutorial on writing INR Rupee Symbol using computer keyboard.The symbol of Indian Rupee doesn’t have a Unicode character and it can take from a few days to a year for the new symbol to get accepted by the Unicode Consortium's Unicode Technical Committee that is responsible for the development and maintenance of the Unicode Standard, including the Unicode Character Database.Until then, you can use the Indian Rupee font designed by Foradian Technologies using (`) key... Read more
clicks 170 View   Vote 0 Like   2:52pm 25 Jan 2013
Blogger: veera9591
எந்த மென்பொருள் இல்லாமல் 20% இணைய வேகத்தை அதிகரிப்பது  எப்படி? Increase internet speed by 20% without any software – Microsoft reserves 20% of your available bandwidth for their own purposes like Windows Updates and interrogating your PC etc. By unreserving this bandwidth, you can make your internet connection faster. By 20%. The steps to do so are – 1. Click Start then Run and type "gpedit.msc" without quotes. 2. Then go to Local Computer Policy>Computer Configuration>Administrative Templetes>Network>QoS Packet Scheduler. Click on QoS Packet Scheduler. In the right si... Read more
clicks 172 View   Vote 0 Like   6:45am 23 Jan 2013
Blogger: veera9591
        இன்று காலையில் எப்போதும் போல கூகிள் இணையதளத்திற்குச் சென்றால் அதன் Doodle வித்தியாசமாக இருந்தது. Google Doodle என்பது அதன் முகப்புப் பக்கத்தில் அந்த நாளில் ஏற்பட்ட முக்கிய நிகழ்வுகளையோ / முக்கிய நபர்களைப் பற்றிய விசேசங்கள் எதேனும் இருப்பின் அவர்களைக் கொண்ட... Read more
clicks 187 View   Vote 0 Like   11:48am 22 Jan 2013
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:

Members Login

    Forget Password? Click here!
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be redirected to "My Profile" page, here you are required to click on "Submit Blog". Please fill your blog details & send us. Kindly note that our team wi...
  You will be glad to know that after thumping success of hamarivani.com, which is a unique rendezvous of Hindi bloggers and readers spread all over world, we are feeling jubilant to introduce Bloggiri.com. At Bloggiri, your blog will get a huge horiz...
More...
Total Blogs (910) Totl Posts (44919)