Bloggiri.com

South indian Temples

Returns to All blogs
விநாயகர் சதுர்த்தி ஆண்டு தோறும் ஆவணி மாதம் அமாவாசையை அடுத்த சதுர்த்தி அன்று (சுக்ல பட்ச சதுர்த்தி) கோலாகலமாக உலகம் முழுக்க கொண்டாடப்படுகிறது. வீடுதோறும் களி மண்ணால் செய்த பிள்ளையார் சிலைகளை எருக்கம் பூ அணிவித்து, அருகம்புல், செவ்வந்தி, மல்லிகை, அரளி போன்ற மல...
South indian Temples...
Tag :ganapathy.
  August 22, 2017, 10:59 am
...
South indian Temples...
Tag :Vinayagar chaturthi
  August 21, 2017, 4:04 pm
...
South indian Temples...
Tag :
  August 20, 2017, 11:50 am
...
South indian Temples...
Tag :
  August 19, 2017, 10:50 am
Mesam - Varatharaja Perumal TempleRisabam - Sarangapani TempleMitunam - Sakarapani TempleKadagam - Sakthiswarar TempleSimam - Banapureswarar TempleKanie - Viswanathar TempleThulaam - Abimugeswarar TempleVirutchigam - Gowmatheswarar TempleDhanusu - Nageswara TempleMagaram - Someswarar TempleKumbam - Kumbeswarar TempleMeenam - Brahman TempleMahamaham tank...
South indian Temples...
Tag :kumbakonam rasi temples
  July 30, 2017, 1:17 pm
Place LocationPrincipal DeityAadanoor 9 Kms. From Kumbakonam On The Thiruvaiyaru Road AndalukkumayyanAmmankudi20 Kms From KumbakonamKailasanadarAvoor10 Kms From Kumbakonam To  Thanjavur Via Melatur PasupatheeswararAzhaga  Puthur      (Arisirkarai Pputhur)5 Kms From Kumbakonam On The Thiruvarur RoadSornapureeswararDarasuram4 Kms From Kumbakonam On The Thanjavur RoadAiravadeswararEnkan32 Kms From Kumbakonam On The Road To Thiruvarur(Near Kudavasal)Lord SubramanyaGanapathiagraharam25 Kms From Kumbakonam On The Road To Thiruvaiyyaru.Lord VinayakaHaridwaramangalam28 Kms From KumbakonamPadaleswaranInnamboor3 Kms From North From Puliyanchery W...
South indian Temples...
Tag :Nearly temples in Kumbakonam
  April 19, 2016, 6:55 pm
Sri Jagannatha Perumal temple, NathankoilName of GodJagannathan, Vinnagara Perumal, NadhanathanUrchavar JagannathanThayarShenbagavalliThala VirutchamShebaga TreeTheerthamNandhi PushkariniOld year1000-2000 years oldTemple HistoryMother Mahalakshmi had a desire to have Her place in the chest of Lord as She was ever serving the Lord from His feet. To realize Her aim, She came to this place Shenbagaranyam and performed penance. Lord could not bear Her separation. He took Mother on His chest here on a Friday in the full moon fortnight in the month of Aipasi-October-November. Devotees believe that their wishes would be granted with their participation in the abishek to Mother on Aipasi ...
South indian Temples...
Tag :Nathankoil Opening timing
  October 27, 2015, 10:07 am
Adhi Kumbeswarar TempleIN Kumbakonam TownAdhi KumbeswararNageswaran TempleIN Kumbakonam TownNageswaranSomeswarar  TempleIN Kumbakonam TownSomeswararKasi Viswanathar  TempleIN Kumbakonam Town Kasi ViswanatharBana Pureeswarar TempleIN Kumbakonam Town Bana PureeswararSarangapani  TempleIN Kumbakonam TownSarangapaniChakrapani TempleIN Kumbakonam TownChakrapaniRamaswamy TempleIN Kumbakonam TownLord Rama...
South indian Temples...
Tag :Mahamaham Festival
  October 12, 2015, 11:25 am
Tirumandiram deals with the practical and theoretical aspects of Saivam religion and philosophy. The treatment of Lord Siva, individual soul and attachment in the old method is found in this book. By the practice of the eight limbs of Raja Yoga, the Yogi obtains the blessing of Uma and attains Godhood by the practice of self-restraint. He attains the Abode of Siva by the practice of religious canons. He hears mystic sound by the practice of Yoga. He attains the stage, by the practice of Pranayama (restraint of breath) in which all the gods eulogise him. He attains the form of Siva by the practice of Pratyahara (abstraction of the senses) and the gods become confused as they cannot differenti...
South indian Temples...
Tag :tamil nayanar history
  October 3, 2015, 4:00 pm
In Tiruvadavur in the Pandya kingdom there lived a pious Brahmin. He and his dutiful wife, due to merit earned in past lives, got a worthy son whom they named Vadavurar, after the native place. As the child grew, his wisdom increased as well. Soon he had mastered all the scriptures. He also shone as the embodiment of all virtues and won the love and esteem of all. Even learned Pundits and saints were attracted by his personality and wisdom. The king of Madura, Arimardana Pandyan, heard of Vadavurar’s qualities and discovered that he was an all-rounder and was proficient in administration also. The king made him his Prime Minister. Even here Vadavurar shone with extraordinary brilliance and...
South indian Temples...
Tag :Manickavasagar History
  October 3, 2015, 3:55 pm
In Tirunavalur in Tirumuraipadi there lived an Adi Saivite by name Sadayanar. All his ancestors were ardent devotees of Lord Siva. He was also pious and devoted. Isaijnaniyar was his dutiful wife. She was also devoted to the Lord. Due to their virtuous deeds in their past life, a divine child was born to them. He was no other than Sundaramurthi Nayanar. Narasinga Munaiyar, the king, was attracted by the child’s beauty and wanted to bring it up himself. The king approached the parents and they, without a moment’s hesitation, handed the child over to him. By this action, they showed that they had no attachment at all to anything in this world. They led the ideal Grihastha (household) ...
South indian Temples...
Tag :Kochengat Chola Nayanar star
  September 27, 2015, 2:27 pm
In Tiru Erukattanpuliyur, in the Chola kingdom, there lived an ardent devotee of Lord Siva by name Tiru Neelakanta Yazhpanar. He was an expert in playing the Yazh (Veena, a musical instrument). It was his habit to visit many sacred shrines and sing His glories on the Yazh. He once went to Madura. He was standing at the entrance and singing. The Lord wanted to hear him at close quarters and so asked the devotees in their dream, to bring Yazhpanar into the inner shrine the next day. When the Brahmins took him inside the shrine, Yazhpanar was surprised, but understood it was His Leela and that He wanted to hear him play on the Yazh. As he was singing, a voice was heard in the heaven “If the i...
South indian Temples...
Tag :Tiru Neelakanta Yazhpanar History
  September 27, 2015, 2:21 pm
In Chandra Tirtha in the Chola kingdom there was a thick grove. In that grove under a Jambul tree there was a Siva Lingam. A white elephant used to come there daily and prostrate before the Lingam. A spider which was also devoted to Him, noticed that dry leaves were falling on Him and to prevent this wove a web above the Lingam. The next day when the elephant came to worship, he found the web, and, thinking that someone had polluted the place, tore the web, offered his worship and went away. The spider came upon the scene, felt sorry that his web had been destroyed, wove another web and went away. The next day, as the elephant was pulling the web away, the spider which was present there, gav...
South indian Temples...
Tag :Kochengat Chola Nayanar birth place
  September 27, 2015, 2:19 pm
This saint was the native of Kampili. He was a weaver. He was highly devoted to the Lord and His Bhaktas. His mind was well fixed on the lotus feet of the Lord. His lips always uttered the Panchakshara Mantra. His hands were ever busy in the service of His Bhaktas. These three virtues gained the Lord’s grace for him. Here is another instance of the glory of the Name of God. We have already seen the glory of the Lord’s Name (Vide page 51) while studying the life of Sirapulli Nayanar. Constant repetition of the Mantra enables you to remember Him always, throughout the day and even during sleep! The technique is this as soon as you wake up in the morning, sit down for half an hour and menta...
South indian Temples...
Tag :Nesa Nayanar star
  September 27, 2015, 2:05 pm
Pusalar was a Brahmin of Tiru Ninravur in Thondai Mandalam. He excelled in the mental worship of the Lord. Mental worship is thousands of times better than external ritualistic worship mental worship soon leads to Samadhi (superconscious state) and Self-realisation. He strongly desired to build a temple for Lord Siva, but he did not have the money for it. So, mentally he gathered the necessary materials for the purpose. He laid the foundation stone on an auspicious day. He raised the temple and had even fixed an auspicious day for the installation of the deity in it. The Kadava king who was also a great devotee of Lord Siva had built a magnificent temple in Conjeevaram. By chance he had also...
South indian Temples...
Tag :Pusalar Nayanar birth place
  September 27, 2015, 2:03 pm
This saint was a Vellala by caste. He was the Commander-in-Chief of a Chola king. He was highly devoted to Lord Siva. He was very pious and virtuous. It was his practice to purchase paddy out of his income and give it to Siva temples for the Lord’s food. He was doing this for a long time. Once he had to go out on military duty. So, he stocked a sufficient quantity of paddy for the temple use, handed it over to his relatives, with clear instructions that it was meant only for the Lord and that they should not touch it for their own use. During his absence, there was a famine and his relatives had to suffer for want of food. So, they laid their hands on the paddy meant for the Lord and appea...
South indian Temples...
Tag :Kotpuli Tunai Nayanar History
  September 27, 2015, 2:01 pm
This saint was a pious Adi Saiva of Seruviliputhur. He was an ardent Siva Bhakta. He was a Pujari (priest) in the temple. His daily duty was to bathe the image, uttering the Mantras and do the Puja, according to the Siva Agamas. Once a famine swept over the land and he had no money to buy food. He loved the deity and his daily duty so much that he did not like to leave the place in spite of the starvation. He stuck to that place and continued the Puja. His body was emaciated. One day, in spite of his weakness, he fetched water for the Lord’s Bath (Abhishekam) and, when he was pouring the water on the Lingam, the water-pot slipped from his hand and fell on Him. Nayanar forgot himself in she...
South indian Temples...
Tag :Pugazh Tunai Nayanar History
  September 27, 2015, 1:59 pm
This saint was the king of Velas in Kodumbalur. He was a staunch devotee of Lord Siva. He had made arrangements with all the Siva temples to perform worship according to the Siva Agamas. There was another Siva Bhakta in the same locality doing Maaheshwara Puja. He became very poor and so he could not continue his Puja and feeding of Bhaktas. So, one day he entered Idangazhi Nayanar’s granary at night and began to steal paddy. The watchman caught him red-handed and took him to the king. The king learnt on enquiry that the Siva Bhakta’s motive for stealing was to feed the devotees of the Lord. The king let him go. This incident opened the eyes of the king. He realised that nothing belonged...
South indian Temples...
Tag :Idangazhi Nayanar History
  September 27, 2015, 1:54 pm
This saint was a Vellala by caste. He belonged to Tiru Nidur in the Chola kingdom. He was a great Bhakta of Lord Siva and His devotees. He was always the hope of the desperate, the weak and the vanquished. They would call upon him to turn their defeat into a victory. He would hire himself out as a professional fighter. He fixed a wage for this service and with that money he would feed the Siva Bhaktas and look after them. He earned money in this way and hence he was called “Munaiyaduvar’. Lord Siva was highly pleased with him and blessed him. Two vital lessons that this Nayanar’s life hold should not be ignored. The first and foremost, even in the exercise of the God-given talent of fe...
South indian Temples...
Tag :Munaiyaduvar Nayanar birth place
  September 20, 2015, 2:50 pm
He was a Vellala by caste. He belonged to Mylapore. He was a Siva Bhakta. He constructed temples mentally and did Manasic (mental) worship. He built the temple of non-forgetfulness, lit the shining lamp of Self-illumination, bathed the Lord in the waters of immortal Ananda (bliss) and worshipped Him with the elixir of supreme love. Thus he obtained salvation. Here is the life of a Para Bhakta, a supreme devotee. He had transcended the stage of idol worship. He had attained great purity of heart and clarity of inner psychic vision so that, without the aid of a symbol and without the help of rituals, he could raise his mind to the sublime heights of the Abstract. The inclusion of this wonderfu...
South indian Temples...
Tag :tamil nayanar history
  September 20, 2015, 2:47 pm
Kazharsinga Nayanar was an ardent devotee of the Lord. He was a Pallava monarch, belonging to the family of Kadavar. Due to God’s grace he defeated the kings of the northern country and established Saivism there. He went on many pilgrimages. Once he came to Tiruvarur with his queen and visited the temple. The queen, coming round the temple, came to the place where flowers had been kept for Siva’s worship, and she smelt a flower which had accidentally fallen on the floor. Seruthunai Nayanar, a pious Vellala of Tanjore, who was doing the service in the temple, was annoyed by her action. He at once cut off the nose of the queen that smelt the flower. The king, hearing the pitiable cry of th...
South indian Temples...
Tag :Kazharsinga Nayanar History
  September 20, 2015, 2:45 pm
Koon Pandyan, the Pandyan king, was ruling in Madura. He was called Koon Pandyan because of his hunchback. He was himself a poet and he patronised the Tamil poets and established a Tamil Sangam. His wife was Mangayarkarasiyar. She was the daughter of a Chola king. She was an ardent devotee of Lord Siva. Kulacchirai Nayanar was his minister and he was also a staunch devotee of Lord Siva. Tiru Jnana Sambandar has sung Padigams in praise of both. Koon Pandyan had fallen a victim to the influence of Jainism. The queen and the minister feared that unless something was done, Saivism would be wiped out. When Sambandar came to Madura and was staying outside the city, Kulacchirai Nayanar invited him ...
South indian Temples...
Tag :Ninra Seer Nedumara Nayanar History
  September 20, 2015, 2:41 pm
Aiyadigal Kadavarkon Nayanar was a Pallava king who ruled over Kanchi. He infused the spirit of Saivism into his people, too. Soon he got disgusted with worldly life, renounced the world, after installing his son in his place, and undertook a continuous pilgrimage of the various shrines singing hymns in His praise, wherever he went. Lord Siva was highly pleased with his devotion and blessed him with His Darshan. This king has set an example for all kings and social leaders to follow. Leaders should be the best example for their followers. They should encourage the masses to walk the path of virtue and Godlines. Otherwise, they live in vain and, what is more, they take upon their shoulders a ...
South indian Temples...
Tag :Aiyadigal Kadavarkon Nayanar star
  September 20, 2015, 2:38 pm
Satti Nayanar was a Vellala by caste. He was born in Varinjiyur in the Chola kingdom. He was a sincere devotee of Lord Siva and honoured His devotees. He could not tolerate anyone speaking ill of them. If anyone did so, he would cut off the slanderer’s tongue. Lord Siva understood his pure inner Bhav and showered His grace on him. Besides revealing the glory of the Nayanar’s devotion, this simple life also holds for us a great object lesson—never speak ill of the saints or devotees of God. They have attained union with God and, so, if you vilify them, you are vilifying God Himself. It is the greatest sin, the greatest, Himalayan blunder. You cannot judge them they live on a different p...
South indian Temples...
Tag :Satti Muniyaraiyar History
  September 20, 2015, 2:36 pm
Kalia Nayanar was an oil monger of Tiruvotriyur. His adoration of the Lord, to Whom he was highly devoted, took the form of lighting the temple lamps daily. He was rich. But, in order to reveal his greatness the Lord made him poor. His family people also refused help. He began to work as a labourer to earn the oil. Even this became impossible. He wanted to sell his wife but no one would buy. At last, in despair, he wanted to cut his own throat and use the blood instead of oil, to burn the lamps. In that attempt, Lord Siva caught hold of his hand and blessed him. What greatness, and what intensity of devotion is portrayed in this simple life! Self-forgetfulness is the key-note in devotion. Re...
South indian Temples...
Tag :Kalia Muniyaraiyar History
  September 20, 2015, 2:31 pm
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be ...
More...  

Hot List (1 Like = 2 Views)
  • 7 Days
  • 30 Days
  • All Time
Total Blogs Total Blogs (823) Total Posts Total Posts (41463)