POPULAR HINDI BLOGS SIGNUP LOGIN

Blog: బివిడి ప్రసాదరావు

Blogger: BVD Prasadarao
ఆచిత్రము చిత్రమై, చిత్రాతిచిత్రముగా చిందులేస్తూ, చిరాకుగా,  "ఏ చిత్రము చిత్రీకరణ మూలముగా ఏ చిత్తము ఛిద్రము కాకూడదు"అనుకుంటూ చర్రున వెలుపలకు వచ్చేశాడు అతడు, ఆ ప్రదర్శనశాల లోనుండి.***... Read more
clicks 393 View   Vote 0 Like   6:43am 28 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
మంచి పలుకుతనువు తరువాతాఆజరామరం***... Read more
clicks 217 View   Vote 0 Like   6:10am 26 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
ఎప్పుడుఎక్కడఎలాఏదిజరుగునోనిర్లక్ష్యముకుఎఱిక కాదా!?ఓ నిర్లక్ష్యమాఓ మారుఇటు రమ్ముఈ ప్రమాద దృశ్యముఈ అంతులేని విషాదముఈ ప్రేమ పాశము శోకముకాంచుముఇక పైనైనాహూటాహుటినదయచేసిమారుముఘోరము ఆపుము.***... Read more
clicks 196 View   Vote 0 Like   6:03am 25 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
అతడు కళ్లు తెరవ గానే, ఆమె ఎదురు నిలిచింది, చిరు నవ్వుతో.అతడు, ఆమెను, 'ఎవరువు'అని అడగగా, ఆమె ఒక ఫోటో చూపింది.ఆ ఫోటోలో - అతడు, ఆమె ఉన్నారు.ఆ ఫోటో వారి 'పెళ్లి నిశ్చితార్ధము'నాటిది.అది వారి చివరి ఫోటో ఇప్పటికి.ఆమెను అతడు పోల్చాడు.నవ్వేడు.ఈ ఘటనకు ముందు - అతడు ఒక ప్రమాదమ... Read more
clicks 264 View   Vote 0 Like   5:54am 24 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
ఆషాఢ మాసంకర్షకుల కాలముపని పాటులుఅత్తా అల్లుళ్లఒకే గుమ్మము హద్దుఆషాఢ పద్దుఆషాఢ నెలవివాహ విరామాలనియమావళిఆషాఢ రీతినవ వధూవరులవిరహ జ్వాలఆషాఢ మేఘంసందేశాల వారధిపడిగాపులు***... Read more
clicks 208 View   Vote 0 Like   5:31am 21 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
ఫోటో : బివిడి ప్రసాదరావుధీన కష్టము***... Read more
clicks 196 View   Vote 0 Like   3:04am 20 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
రామ నవమిరాముడు జన్మదినంకల్యాణం రోజు***... Read more
clicks 194 View   Vote 0 Like   9:14am 18 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
పుటుక్కున రిమోటర్ లాక్కొని, ధ్వనిని ఆపి, స్ధిమితమయ్యాడు ఒకడు.టివీలో ధ్వని లేని దృశ్యములను చూస్తూ, "ఏంటీ సౌండ్ మూట్ చేసేశావు"అసహనముగా అడిగాడు రెండోవాడు."ఏం, ఎలా ఉంది ఇప్పుడు"నెమ్మదిగా అడిగాడు ఒకడు."మూకీ చిత్రములా. అబ్బో, అమ్మో, ఇబ్బందిగా, చెెత్తగా ఉంది. చూడలేకపోతు... Read more
clicks 190 View   Vote 0 Like   6:01am 16 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
     సకలముసకాలముఉదయము                                                                 సాయంకాలమురాత్రిఫోటోలు : బివిడి ప్రసాదరావు***... Read more
clicks 179 View   Vote 0 Like   6:40am 15 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
ఆత్మవిశ్వాసంవిజయానికి మార్గంఆనందకేళి***... Read more
clicks 180 View   Vote 0 Like   10:12am 14 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
నిన్న - గురు పూర్ణిమ - పని వలన రాజమండ్రి వెళ్లాను. తిలక్ రోడ్ న ఉన్న సాయి బాబా గుడికి, సాయి దర్శనము చేసు కుందామని వెళ్లాను. అచ్చట క్యూలో కలిసి నడుస్తూ ఉండగా, ఆ గుడి గోడన చిత్రీకరింప బడిన పై చిత్రము నా  చూపులో పడింది. చిత్రమైన అనుభూతి నన్ను కదలాడించింది, కాకతాళీ... Read more
clicks 164 View   Vote 0 Like   10:22am 13 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
వ్యాస పూర్ణిమవ్యాస మహర్షి కీర్తిగురు పూర్ణిమసర్వ జగత్తుసూక్ష్మ సంక్షిప్త రూపంనిజ గురువుజీవుడు లోనిగురువు స్వరూపమేశ్రీ అంతర్యామి***... Read more
clicks 211 View   Vote 0 Like   10:43am 11 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
గురు తత్త్వముశిరిడి సాయిబాబాసిద్ధ గురువు***... Read more
clicks 164 View   Vote 0 Like   6:30am 11 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
దత్తాత్రేయుడుత్రిమూర్తి స్వరూపుడుతొలి గురువు***... Read more
clicks 181 View   Vote 0 Like   5:38am 10 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
వాగ్దేవి కీర్తిమెహర్ బాబా రీతిశుద్ధ మౌనము***... Read more
clicks 178 View   Vote 0 Like   5:09am 10 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
గురు గీత తోపరమ ఈశ్వరుడుఆది గురువు***... Read more
clicks 181 View   Vote 0 Like   5:30am 9 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
గీత బోధ తోశ్రీ కృష్ణ పరమాత్మజగద్గురువు***... Read more
clicks 333 View   Vote 0 Like   4:45am 8 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
శ్రీ నందిఘోషజగన్నాథుడి రథంఒక రథముశ్రీ తాళధ్వజబలభద్రుడి రథంమరో రథముదర్పదళనసుభద్రాదేవి రథంఇంకో రథముజగన్నాథునిఏకత్వ తత్వదీప్తిరథోత్సవాలుశ్రీ రథయాత్రఆషాఢ మాసమునమోక్షప్రతీక***... Read more
clicks 171 View   Vote 0 Like   4:36am 7 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
దేవకి బిడ్డకృష్ణుడు జన్మదినంశ్రీకృష్ణాష్టమి***... Read more
clicks 181 View   Vote 0 Like   11:22am 6 Jul 2014
Blogger: BVD Prasadarao
ఆషాఢ నెలతెలంగాణ సంస్కృతిభక్తి బోనాలుబోనాల ఇచ్ఛగ్రామ దేవతలకుప్రీతిపాత్రముబోనాల శైలిసర్వ మానవావళిఐక్యమత్యము***... Read more
clicks 226 View   Vote 0 Like   9:42am 4 Jul 2014
[ Prev Page ] [ Next Page ]


Members Login

Email ID:
Password:
        New User? SIGN UP
  Forget Password? Click here!
Share:
  • Week
  • Month
  • Year
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be redirected to "My Profile" page, here you are required to click on "Submit Blog". Please fill your blog details & send us. Kindly note that our team wi...
  You will be glad to know that after thumping success of hamarivani.com, which is a unique rendezvous of Hindi bloggers and readers spread all over world, we are feeling jubilant to introduce Bloggiri.com. At Bloggiri, your blog will get a huge horiz...
More...
Total Blogs (908) Totl Posts (44473)