Bloggiri.com

బివిడి ప్రసాదరావు

Returns to All blogs
ఆచిత్రము చిత్రమై, చిత్రాతిచిత్రముగా చిందులేస్తూ, చిరాకుగా,  "ఏ చిత్రము చిత్రీకరణ మూలముగా ఏ చిత్తము ఛిద్రము కాకూడదు"అనుకుంటూ చర్రున వెలుపలకు వచ్చేశాడు అతడు, ఆ ప్రదర్శనశాల లోనుండి.***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 28, 2014, 12:13 pm
మంచి పలుకుతనువు తరువాతాఆజరామరం***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 26, 2014, 11:40 am
ఎప్పుడుఎక్కడఎలాఏదిజరుగునోనిర్లక్ష్యముకుఎఱిక కాదా!?ఓ నిర్లక్ష్యమాఓ మారుఇటు రమ్ముఈ ప్రమాద దృశ్యముఈ అంతులేని విషాదముఈ ప్రేమ పాశము శోకముకాంచుముఇక పైనైనాహూటాహుటినదయచేసిమారుముఘోరము ఆపుము.***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 25, 2014, 11:33 am
అతడు కళ్లు తెరవ గానే, ఆమె ఎదురు నిలిచింది, చిరు నవ్వుతో.అతడు, ఆమెను, 'ఎవరువు'అని అడగగా, ఆమె ఒక ఫోటో చూపింది.ఆ ఫోటోలో - అతడు, ఆమె ఉన్నారు.ఆ ఫోటో వారి 'పెళ్లి నిశ్చితార్ధము'నాటిది.అది వారి చివరి ఫోటో ఇప్పటికి.ఆమెను అతడు పోల్చాడు.నవ్వేడు.ఈ ఘటనకు ముందు - అతడు ఒక ప్రమాదమ...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 24, 2014, 11:24 am
ఆషాఢ మాసంకర్షకుల కాలముపని పాటులుఅత్తా అల్లుళ్లఒకే గుమ్మము హద్దుఆషాఢ పద్దుఆషాఢ నెలవివాహ విరామాలనియమావళిఆషాఢ రీతినవ వధూవరులవిరహ జ్వాలఆషాఢ మేఘంసందేశాల వారధిపడిగాపులు***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 21, 2014, 11:01 am
ఫోటో : బివిడి ప్రసాదరావుధీన కష్టము***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 20, 2014, 8:34 am
రామ నవమిరాముడు జన్మదినంకల్యాణం రోజు***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 18, 2014, 2:44 pm
పుటుక్కున రిమోటర్ లాక్కొని, ధ్వనిని ఆపి, స్ధిమితమయ్యాడు ఒకడు.టివీలో ధ్వని లేని దృశ్యములను చూస్తూ, "ఏంటీ సౌండ్ మూట్ చేసేశావు"అసహనముగా అడిగాడు రెండోవాడు."ఏం, ఎలా ఉంది ఇప్పుడు"నెమ్మదిగా అడిగాడు ఒకడు."మూకీ చిత్రములా. అబ్బో, అమ్మో, ఇబ్బందిగా, చెెత్తగా ఉంది. చూడలేకపోతు...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 16, 2014, 11:31 am
     సకలముసకాలముఉదయము                                                                 సాయంకాలమురాత్రిఫోటోలు : బివిడి ప్రసాదరావు***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 15, 2014, 12:10 pm
ఆత్మవిశ్వాసంవిజయానికి మార్గంఆనందకేళి***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 14, 2014, 3:42 pm
నిన్న - గురు పూర్ణిమ - పని వలన రాజమండ్రి వెళ్లాను. తిలక్ రోడ్ న ఉన్న సాయి బాబా గుడికి, సాయి దర్శనము చేసు కుందామని వెళ్లాను. అచ్చట క్యూలో కలిసి నడుస్తూ ఉండగా, ఆ గుడి గోడన చిత్రీకరింప బడిన పై చిత్రము నా  చూపులో పడింది. చిత్రమైన అనుభూతి నన్ను కదలాడించింది, కాకతాళీ...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 13, 2014, 3:52 pm
వ్యాస పూర్ణిమవ్యాస మహర్షి కీర్తిగురు పూర్ణిమసర్వ జగత్తుసూక్ష్మ సంక్షిప్త రూపంనిజ గురువుజీవుడు లోనిగురువు స్వరూపమేశ్రీ అంతర్యామి***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 11, 2014, 4:13 pm
గురు తత్త్వముశిరిడి సాయిబాబాసిద్ధ గురువు***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 11, 2014, 12:00 pm
దత్తాత్రేయుడుత్రిమూర్తి స్వరూపుడుతొలి గురువు***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 10, 2014, 11:08 am
వాగ్దేవి కీర్తిమెహర్ బాబా రీతిశుద్ధ మౌనము***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 10, 2014, 10:39 am
గురు గీత తోపరమ ఈశ్వరుడుఆది గురువు***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 9, 2014, 11:00 am
గీత బోధ తోశ్రీ కృష్ణ పరమాత్మజగద్గురువు***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 8, 2014, 10:15 am
శ్రీ నందిఘోషజగన్నాథుడి రథంఒక రథముశ్రీ తాళధ్వజబలభద్రుడి రథంమరో రథముదర్పదళనసుభద్రాదేవి రథంఇంకో రథముజగన్నాథునిఏకత్వ తత్వదీప్తిరథోత్సవాలుశ్రీ రథయాత్రఆషాఢ మాసమునమోక్షప్రతీక***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 7, 2014, 10:06 am
దేవకి బిడ్డకృష్ణుడు జన్మదినంశ్రీకృష్ణాష్టమి***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 6, 2014, 4:52 pm
ఆషాఢ నెలతెలంగాణ సంస్కృతిభక్తి బోనాలుబోనాల ఇచ్ఛగ్రామ దేవతలకుప్రీతిపాత్రముబోనాల శైలిసర్వ మానవావళిఐక్యమత్యము***...
బివిడి ప్రసాదరావు...
Tag :
  July 4, 2014, 3:12 pm
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be ...
More...  

Hot List (1 Like = 2 Views)
  • 7 Days
  • 30 Days
  • All Time
Total Blogs Total Blogs (892) Total Posts Total Posts (44124)