Bloggiri.com

THOUGHTS

Returns to All blogs
79.                        சேர்ந்திருந் தேன்சிவ மங்கைதன் பங்கனைச்                                      சேர்ந்திருந் தேன்சிவன் ஆவடு தண்துறை;                               சேர்ந்திருந் தேன்சிவபோதியின் நீழலில்;                              சேர்ந்திருந் தேன்சிவன் நாமங்கள் ஓதியே.      உமையொரு பாகராய் உள்ள இறைவனைச்...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  June 30, 2013, 7:48 pm
     சீசன் காலங்களில் மட்டும் கிடைக்கக்கூடியது பேரிக்காய்.காய் என்ற அடைமொழியுடன் இருந்தாலும், இது உண்மையில் ஒரு வகை பழம்தான். மலைப்பகுதியில் விளையும் இந்த பேரிக்காயில், ஆப்பிளில் கூட இல்லாத நிறைய சத்துக்கள் உள்ளன.     செயல்திறன் மிக்க சத்துக்கள் பேரிக்காயில்...
THOUGHTS...
Tag :பழங்கள்
  May 26, 2013, 7:15 pm
78.                        நேரிழை ஆவாள் நிரதிச யானந்தப்                                    பேருடை யாள்; என் பிறப்பு அறுத்து ஆண்டவள்;                              சீருடையாள்; சிவன் ஆவடு தண்துறைச்                              சீருடை யாள்பதம் செர்ந்திருந் தேனே.      சிறந்த அணிகளை அணிந்த சக்தி உயர்வான சிவானந்தவல்லி ...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  May 22, 2013, 6:20 pm
     மாதங்கள் இருவகைப்படும். 1. சாந்திரமானம் 2. சௌரமானம்.     சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே நட்சத்திரத்தில் காணப்படுவது அமாவாசை எனப்படும். அமாவாசைக்கு மறுநாளிலிருந்து புதிய மாதம் ஆரம்பமாகும். இவ்வழக்கம் ஆந்திரம், கர்நாடகம் மற்றும் இந்திய பொது மாத வழக்கிலும் காணப்பட...
THOUGHTS...
Tag :ஜோதிடம்
  May 21, 2013, 9:22 pm
     நம் நாட்டில் வெந்தயக்கீரையின் மகத்துவத்தினை அனைவருமே அறிந்து இருப்பார்கள். கீரை வகைகளில் பலவகை உண்டு. அவற்றில் பலவகை மருத்துவ குணம் வாய்ந்தவைகளாக இருப்பது போல் வெந்தயக்கீரையிலும் சில மருத்துவ குணங்கள் உண்டு.     நம்முடைய உடலில் ஏற்படும் நோய்கள் பெரும்ப...
THOUGHTS...
Tag :மகளிர் செய்திகள்
  May 20, 2013, 11:11 am
     முக்கனிகள் பட்டியலில் இடம் பிடித்த கனி பலாப்பழம். பார்க்க முட்தோலுடன் கரடு முரடாக இருந்தாலும், தித்திக்கும் சுளைகளுடன், மயக்கும் மணத்துடன், சாப்பிடுபவர்களுக்கு பலன் தரும் கனி. மரத்தில் விளையும் பழங்களிலேயே பெரியது என்ற பெயர் பெற்றது. தமிழகம், கேரளாவில் அ...
THOUGHTS...
Tag :பழங்கள்
  May 19, 2013, 8:01 pm
ஒரு ஆண்டில் ருதுக்கள் மொத்தம் ஆறு ஆகும். அவையாவன :      1. வசந்த ருது, 2. கிரீஷ்ம ருது, 3. வருஷ ருது, 4. சரத் ருது, 5. ஹேமந்த ருது, 6. சிசிர ருது. சித்திரை மாதமும், வைகாசி மாதமும்                                           - வசந்த ருது.ஆனி மாதமும், ஆடி மாதமும்                                                      - கிரீஷ்ம ர...
THOUGHTS...
Tag :ஜோதிடம்
  May 18, 2013, 9:37 pm
77.                        மாலாங்க னேயிங்கு யான்வந்த காரணம்                                    நீலாங்க மேனியள் நேரிழை யாளொடு                              மூலாங்க மாக மொழிந்த திருக்கூத்தின்                              சீலாங்க வேதத்தைச் செப்பவந் தேனே.     மாலாங்கன் என்பவனே! இத்தென்திசைக்கு நான் வந்த காரணம் என்...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  May 18, 2013, 7:46 pm
     சித்த மருத்துவத்தில் மூல மூளையின் அமைப்பு, வடிவம், நோயினுடைய இயல்பு இவற்றை அடிப்படையாக வைத்து 21 வகையாக பிரித்துள்ளனர்.     அமில பித்த தொத்தமிலாது மூலம் வராது - என்பது சித்தர்கள் வாக்கு. மூலத்தை உள்மூலம், வெளிமூலம்என பொதுவாக இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம்.மூலத்த...
THOUGHTS...
Tag :உடல்நலம்
  May 17, 2013, 2:23 pm
     ஆண்டுகளுக்கு அடுத்து அயனங்கள். அவைகளைப் பற்றி விரிவாகப் பார்க்கலாம்.அயனங்கள் இருவகைப்படும். அவையாவன :                                        1. உத்தராயனம். 2. தட்சிணாயனம்.1. உத்தராயனம் :     தை, மாசி, பங்குனி, சித்திரை, வைகாசிமற்றும்ஆனி ஆகிய ஆறு மாதங்களைக் கொண்டது உத்திராயனம்ஆகு...
THOUGHTS...
Tag :ஜோதிடம்
  May 16, 2013, 8:00 pm
76.                        சதாசிவம் தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம்                                    மிதாசனி யாதிருந் தேனின்ற காலம்                                 இதாசனி யாதிருந் தேன்மனம் நீங்கி                               உதாசனி யாதுட னேஉணர்ந் தோமால்.      சாதாக்கியத் தத்துவத்தையும் முத்தமிழ் மொழியையும் வேதத்த...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  May 15, 2013, 8:59 pm
51.  பிங்கள ஸம்வத்ஸரத்தின் ஸ்வரூபம்  :1. அறுபது ஆண்டுகளில் இது ஐம்பத்தொன்றாவது ஆண்டாகும்.2. பிங்கள ஆண்டின் அதிதேவதை             : கிருஷ்ணன்3. அதிதேவதையின் நிறம்                          : நீலம்       4. ஆண்டுத் தேவதையின் தோற்றம்         : சிவந்த முகம், சிவந்த கண்கள்,                                        ...
THOUGHTS...
Tag :ஜோதிடம்
  May 13, 2013, 9:54 pm
75.                        இருந்தவக் காரணங் கேளிந் திரனே                                    பொருந்திய செல்வப் புவனா பதியாம்                                 அருந்தவச் செல்வியைச் சேவித் தடியேன்                              பரிந்துடன் வந்தனன் பத்தியி னாலே.     சித்தாந்த முதன்மை மாணவருள் ஒருவனான இந்திரனே! இவ்வாறு ...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  May 12, 2013, 7:27 pm
     அந்த இளைஞனைப் பார்த்து வெள்ளையர்கள் பயந்துதான் போனார்கள். அவனது அஞ்சா நெஞ்சுரமும் விடுதலை வேட்கையும் கண்டு பரங்கியர் நடுநடுங்கினார்கள். அவனோடு நேருக்குநேர் பேசியோ போரிட்டோ அவனை வெல்லமுடியாது என்று முடிவு கட்டிய வெள்ளையர்கள், அவனை சிறைப் பிடித்தவுடன் ...
THOUGHTS...
Tag :அரசியல்
  May 7, 2013, 6:25 pm
41.  பிலவங்க ஸம்வத்ஸரத்தின் ஸ்வரூபம்  :1. அறுபது ஆண்டுகளில் இது நாற்பத்தியோராவது ஆண்டாகும்.2. பிலவங்க ஆண்டின் அதிதேவதை         : பங்க்திராதஸன் 3. அதிதேவதையின் நிறம்                          : சிவப்பு  4. ஆண்டுத் தேவதையின் தோற்றம்         : தாமரையின் எதிரில் நிற்பவர்.                              ...
THOUGHTS...
Tag :ஜோதிடம்
  April 24, 2013, 5:27 pm
31.  ஹேவிளம்பி ஸம்வத்ஸரத்தின் ஸ்வரூபம்  :1. அறுபது ஆண்டுகளில் இது முப்பத்தொன்றாவது ஆண்டாகும்.2. ஹேவிளம்பி ஆண்டின் அதிதேவதை   : ஆதித்யன் 3. அதிதேவதையின் நிறம்                          : சிவப்பு  4. ஆண்டுத் தேவதையின் தோற்றம்         : சோர்வடைந்த மேனி, சிவந்த                                              ...
THOUGHTS...
Tag :ஜோதிடம்
  December 28, 2012, 6:05 pm
74.                        செப்பும் சிவாகமம் என்னும்அப் பேர்பெற்றும்                                  அப்படி நல்கும் அருள்நந்தி தாள்பெற்றுத்                                 தப்புஇலா மன்றில் தனிக்கூத்துக் கண்டபின்                              ஒப்பில் எழுகோடி யுகம்இருந் தேனே.மேலும் படிக்க »Copyright Thoughts 2012 at sidhuu.blogspot.in...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  December 26, 2012, 9:06 pm
21.  சர்வஜித் ஸம்வத்ஸரத்தின் ஸ்வரூபம்  :1. அறுபது ஆண்டுகளில் இது இருபத்தியோராவது ஆண்டாகும்.2. சர்வஜித் ஆண்டின் அதிதேவதை           : ஜ்யோதிஷ்மான் 3. அதிதேவதையின் நிறம்                          : சிவப்பு  4. ஆண்டுத் தேவதையின் தோற்றம்         : அழகிய கைகள், நீண்ட மூக்கு, நீள்                        ...
THOUGHTS...
Tag :ஜோதிடம்
  December 26, 2012, 11:36 am
73.                        நந்தி திருஅடி நான் தலைமேற் கொண்டு                                 புந்தியின் உள்ளே புகப்பெய்து, போற்றிசெய்து                                அந்தி மதிபுனை அரனடி நாள்தொறும்                              சிந்தைசெய்து ஆகமம் செப்பலுற் றேனே. மேலும் படிக்க »Copyright Thoughts 2012 at sidhuu.blogspot.in...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  December 24, 2012, 8:53 pm
     பெண்கள் மேக்கப் போட்டால்தான் அழகாக இருக்க முடியும் என்பதில்லை. மேக்கப் எதுவும் போடாமலேயே அழகாகத் தோன்ற முடியும். அந்த காலத்து தமிழ் பெண்கள் முகத்தை கடலை மாவு போட்டு கழுவி, மஞ்சள் பூசி குங்குமம் வைத்து அழகாக இருப்பார்கள்.மேலும் படிக்க »Copyright Thoughts 2012 at sidhuu.blogspot.in...
THOUGHTS...
Tag :மகளிர் செய்திகள்
  December 11, 2012, 4:30 pm
     சித்தர்களும், ஞானிகளும்அன்றாடம் உண்ணும் உணவின் மூலம் எப்படி ஆரோக்கியத்தை வளர்த்துக்கொள்வது என்பதையும், அவற்றை எக்காலங்களில் உண்ணவேண்டும், எப்படி உண்ணவேண்டும்என்பதை தெளிவாகக் கூறியுள்ளனர்.மேலும் படிக்க »Copyright Thoughts 2012 at sidhuu.blogspot.in...
THOUGHTS...
Tag :உடல்நலம்
  December 10, 2012, 8:46 pm
     ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அந்த நாட்டின் கடலோர பகுதிகளில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பானின் ஹான்சு நகருக்கு அருகே உள்ள சென்டாய் நகரை மையமாக கொண்டு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.மேலும் படிக்க »Copyright Thoughts 2012 at sidhuu.blogspot....
THOUGHTS...
Tag :உலகம்
  December 7, 2012, 7:52 pm
     கூடலூரில் நூற்றாண்டு காலமாக மின் சப்ளை இல்லாத மேலம்பளம் ஆதிவாசி கிராமத்தில் 'சூரிய மின் சக்தி சேமிப்பு நிலையம்' அமைத்து, வீடுகள், தெரு விளக்குகளுக்கு மின் சப்ளை வழங்கப்பட்டுள்ளது.மேலும் படிக்க »Copyright Thoughts 2012 at sidhuu.blogspot.in...
THOUGHTS...
Tag :செய்திகள்
  December 7, 2012, 5:56 pm
      ம. தி. மு. க., வின் பிரசார பீரங்கியாக இருந்து வந்த பிரபலநாஞ்சில் சம்பத்இன்று காலையில் முதல்வர் ஜெ.,வை சந்தித்து அ. தி. மு. க.,வில் தன்னை இணைத்து கொண்டார். இவர் தி. மு. க., பக்கம் சாய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அ. தி. மு. க.,வில் இன்று சேர்ந்தார். இந்த செய்தி ...
THOUGHTS...
Tag :நாட்டுநடப்புகள்
  December 5, 2012, 8:46 am
72.                        எழுந்துநீர் பெய்யினும்எட்டுத் திசையும்                                செழுந்தண் நியமங்கள் செய்யுமினென் றண்ணல்                                கொழுந்தண் பவளக் குளிர்சடை யோடே                                அழுந்திய நால்வர்க் கருள்புரிந் தானே.மேலும் படிக்க »Copyright Thoughts 2012 at sidhuu.blogspot.in...
THOUGHTS...
Tag :திருமந்திரம்
  December 4, 2012, 9:40 pm
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be ...
More...  

Hot List (1 Like = 2 Views)
  • 7 Days
  • 30 Days
  • All Time
Total Blogs Total Blogs (905) Total Posts Total Posts (44264)