POPULAR HINDI BLOGS SIGNUP LOGIN

Blog: atc

Blogger: atchaya
பாரப்பா சிங்கத்தில் செனித்த பேர்க்கு பவுமனுமே திரிகோண மேறிநிற்கசீரப்பா செம்பொன்னும் செல்வம் பூமிசிவ சிவா சிக்குமடா சென்மனுக்குவீரப்பா மற்றயிடந் தனிலேநிற்கவெகுமோசம் வருகுமடா வினையால் துன்பம்கூறப்பா போகருடா கடாக்ஷத்தாலேகொற்றவனே புலிப்பாணி குறித்திட்... Read more
clicks 344 View   Vote 0 Like   12:30pm 5 Jul 2013
Blogger: atchaya
மேஷ இலக்கினம் கேளப்பா மேடத்தில் செனித்தபேர்க்கு கெடுதிமெத்த செய்வனடா கதிரோன்பிள்ளைஆளப்பா அகம்பொருளும் நிலமும் ஈந்தால்அவன் விதியுங்குறையுமடா அன்பாய்க்கேளுகூறப்பா கோணத்தி லிருக்கநன்றுகொற்றவனே கேந்திரமும் கூடாதப்பாதாளப்பா போகருட கடாக்ஷத்தாலேதனவானா... Read more
clicks 326 View   Vote 0 Like   12:30pm 4 Jul 2013
Blogger: atchaya
1 - ஆம் பாவம் சீர்மலிமுதற்பாகத்தின் பலன் றான்சித்தி தங்கிலேச மெய்சொரூபம்பேர் மலிவயதும் பகர்தனுத்தானம்பெருநிதிகீர்த்தி மூர்த்திகளும்ஏர்மலிசு பந்தோஷநிறமும்மிலக்கணமுபாங்கமே முதலாம்தார்மலிபோகர் தாளிணைவணங்கிச்சாற்றினே புலிப்பாணிதானே பெருமைக்குரிய ... Read more
clicks 284 View   Vote 0 Like   12:30pm 3 Jul 2013
Blogger: atchaya
செவ்வாய் கேளப்பா செவ்வாய்க்கு மேஷம் தேளும்கெணிதமுட னாட்சியது வாகும்பாருநாளப்பா மகரமது உச்சமாகும்நலமில்லா நீசமது கடகமாகும்தாளப்பா தனுமீனம் ரிஷபம் கும்பம்தயங்குகின்ற கோதையுடன் மிதுனம் நட்பாம்பாளப்பா கால்சிங்கம் பகையாமென்றுபண்புடனே போகரெனக் குரைத்த... Read more
clicks 284 View   Vote 0 Like   2:17pm 2 Jul 2013
Blogger: atchaya
ஆதியெனும் பராபரத்தின் கிருபைகாப்பு அன்பான மனோன்மணியாள் பாதங்காப்பு சோதியெனும் பஞ்சகர்த்தாள் பாதங்காப்பு சொற்பெரியகரிமுகனுங் கந்தன்காப்பு நீதியெனு மூலகுரு முதலாயுள்ள நிகழ்சித்தர்போகருட பாதங்காப்பு வாதியெனும் பெரியோர்கள் பதங்காப்பாக வழுத்துகிறேன... Read more
clicks 288 View   Vote 0 Like   4:55pm 1 Jul 2013
Blogger: atchaya
அடிப்படை முக்கியக் குறிப்புகள் : 2மேஷம் - வேறு பெயர்கள் :  அஜம் , விஸ்வம் , க்ரியம், தும்புருரிஷபத்தின் வேறு பெயர்கள் : விருக்ஷம், உக்ஷம், கோ , தாபுரு , கோகுலம்மிதுனம் வேறு பெயர்கள் : த்வந்த்வம் , ந்ருயுக்மம், ஜதுமம், யமம், யுகம், திருதீயம்கடகத்தின் வேறு பெயர்கள் : குளீர... Read more
clicks 302 View   Vote 0 Like   3:05pm 5 Mar 2013
Blogger: atchaya
காதல் தேவதை, காதல் கடவுள் என்றும் Venus (வீனஸ்) என்றும் மேலை நாட்டாரால் அழைக்கப்படும் கிரகம் சுக்கிரன்.சுக்கிர தசை இருபது வருடங்கள்.பரணி, பூரம், பூராடம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களுக்குரியவர்.சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள கிரகம். 48 டிகிரிக்குள்ளேயே இருக்கும். ரிஷபம், த... Read more
clicks 292 View   Vote 0 Like   11:56am 20 Feb 2013
Blogger: atchaya
Let us avoid negative, arrogant and noisy peopleLet us unite, positive, modest and wise peopleLet us help as much as we can all those in needMay there be freedom for men, women, children and animalsMay there be a fair share of knowledge and welfareMay we respect all those who are different from usMay we all refuse to send our children to silly warsMay we quietly, non-violently and wisely... Read more
clicks 291 View   Vote 0 Like   9:51am 31 Dec 2012
Blogger: atchaya
இவ்வாண்டில் பதிவுகள் எழுதுவதில் பணிச்சுமை காரணமாக தொய்வு ஏற்பட்டுவிட்டமையால் , அன்பர்கள் மன்னிக்கவும்!புத்தாண்டில் , வாரந்தோறும் பதிவுகள் தொடர்ச்சியாக வெளிவரும்!தொடர் ஆதரவு நல்கும் அன்புள்ளங்களுக்கு நன்றி!... Read more
clicks 322 View   Vote 0 Like   5:59am 29 Dec 2012
Blogger: atchaya
மக்கள் உயிர் வாழ அவசியமானவற்றில் உண்ணும் உணவும், இருப்பிடமும் முக்கியமானவை. இவற்றிற்கு அத்தியாவசியமான மண்ணைக் காப்பாற்றுவது எது? மரங்களும் தாவரங்களும் தான் என்றால் மிகையல்ல!மண்ணை வளப்படுத்தும் மரங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  இன்றைய இயந்திரத்தனமான வாழ்... Read more
clicks 321 View   Vote 0 Like   1:27pm 30 Nov 2012
Blogger: atchaya
ஜோதிடத் துணுக்கு : 1புதனுக்கு 1,5,9  / 2,6,10 ல் கேது இருந்தால், காதல் வலையில் தள்ளும். குரு நின்றால் காதலில் வெற்றி கிட்டும். குரு சம்பந்தம் இல்லையென்றால் வெற்றி கிட்டாது. புதனுக்கு திரிகோணமான ஒன்பதில் செவ்வாய் இருந்தால், காதலில் தோல்வியடைய நேரிடும். புதன், கேதுவோடு ... Read more
clicks 360 View   Vote 0 Like   3:31pm 24 Nov 2012
Blogger: atchaya
சரம் - ஸ்திரம் - உபயம் - தாது - மூலம் - ஜீவன்பன்னிரு ராசிகளிற் மேஷ கடக துலாமகர நான்கும் சரமென்றும் தாதுவென்றும்இடப சிம்ம விருச்சிக கும்ப நான்கும்ஸ்திரமென்றும் மூலமென்றும்,மிதுன கன்னி தனுர் மீன மெனும்நான்கும் உபயமென்றும்ஜீவனென்றும் அழைப்பர்.தாது என்பது தங்கம்... Read more
clicks 315 View   Vote 0 Like   11:05am 7 Oct 2012
Blogger: atchaya
  நோய்கள் ( வியாதிகள் ) கீழ்க்கண்ட நட்சத்திரங்களில் தோன்றினால் :-அசுவினியில் தோன்றினால் - ஒன்பது நாட்கள் வரை வியாதி இருக்கும்.பரணியில் - ஐந்து நாட்களில் குணமாகும்கார்த்திகையில் - ஏழு நாட்களில் குணமாகும்ரோகிணியில் - இரண்டு நாட்களில் குணமாகும்மிருகசீரிஷம் - ஒன்... Read more
clicks 325 View   Vote 0 Like   11:19am 2 Oct 2012
Blogger: atchaya
ஒரு மாதத்தில் ஒரு அமாவாசை , ஒரு பௌர்ணமி உண்டு என்பதும், வளர்பிறை, தேய்பிறை பற்றியும் ஒவ்வொருவரும் அறிவர்.முன்னோர்கள், கால தேவனின் சூஷ்மங்களை தன் மெய்யறிவால் உணர்ந்து, ஜோதிடமென்னும் அற்புதக் கலையை வகுத்து கொடுத்துள்ளனர். அவற்றுள், நோய்களைப் பற்றியும், அவை குண... Read more
clicks 308 View   Vote 0 Like   1:27pm 12 Sep 2012
Blogger: atchaya
லக்கின நவாம்ச நாதன்  தன்னிறம் தனையும் அப்பால்தக்கசசந் திரலக் னத்தான்  தன் நவாங் கிசாதி தானும்உக்கிர மாகப் பார்த்த  உயர்கிர கத்தா லும்தன்ஒக்கவே நிறத்தைச் சொல்ல  வேண்டுமென் றுரைத்தார் மானே!இலக்கினாதிபதி, நவாம்ச லக்கினாதிபதி ஆகிய கிரஹங்களின் வண்ணங்கள் என்னவ... Read more
clicks 452 View   Vote 0 Like   6:08am 26 Aug 2012
Blogger: atchaya
கேது – பரிகார மந்திரம்ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே சூலஹஸ்தாய தீமஹிதந்நோ கேது ப்ரசோதயாத்;ஓம் சித்ரவர்ணாய வித்மஹே சர்பரூபாய தீமஹிதந்நோ கேது ப்ரசோதயாத்இம்மந்திரத்தினை பதினோரு முறை ( 11 )சொல்லிட வேண்டும்.ஓம் ராகினி மோகினி விஸ்வ ரூபிணி தாரணிதைங்கிலி பாவினி மாலினி மச... Read more
clicks 296 View   Vote 0 Like   4:18pm 17 Aug 2012
Blogger: atchaya
தமிழ் வலைப்பூக்களில் மூதறிஞர் ஐயா வை.கோபால கிருஷ்ணன் ஐயாஅவர்களுக்கு எம்பெருமான் கிருஷ்ணன் அருளால்,வாழ்வில் மன நிறைவும், அவரின் ஒவ்வொரு நற்காரியங்களிலும்,எம் பரமாத்மா துணை நிற்க பிரார்த்தித்து,அவரின் அன்புப் பரிசினை ஏற்று,சிரம் தாழ்ந்த வணக்கத்தினையும் நன... Read more
clicks 323 View   Vote 0 Like   8:22am 16 Aug 2012
Blogger: atchaya
சிறு குறிப்புகள்:முதலில் ஜெனன ஜாதகம் கொண்டு பாத சாரம் கண்டு ராசிக்கட்டத்தில் அதனதன் சாரங்களுக்கேற்ப கிரகங்களை எழுத வேண்டும்.   நட்சத்திரப் பாத நிலைகள் கண்டறிய வேண்டும். நவாம்ஸம் சாரம், நேர்க்கால் தன்மை, சாரப் பரிவர்த்தனை, வர்க்க சகடம், வர்க்கத் திரிகோணம், அவ... Read more
clicks 328 View   Vote 0 Like   4:25pm 10 Jul 2012
Blogger: atchaya
அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம்!இரண்டு நாட்களாக , மால்வேர் நமது ( கிருஷ்ணாலயா ) வலைப்பூவில் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கிறது என்று கூகுள் எச்சரிக்கை செய்தி கொடுத்தது.மால்வேர் பிரச்னை நீக்க எடுத்த முயற்சி பலன் அளிக்கவில்லை.தோழர் தண்ணீர்ப் பந்தல் வே. சுப்பிரமணியன் அவர்களி... Read more
clicks 299 View   Vote 0 Like   1:54pm 7 Jul 2012
Blogger: atchaya
1 13 25 37 49 61 73 85 97 மேஷ்ம் 2 14 26 38 50 62 74 86 98 ரிஷ்பம் 3 15 27 39 51 63 75 87 99 மிதுனம் 4 16 28 40 52 64 76 88 100 கடகம் 5 17 29 41 53 65 77 89 101 சிம்ம்ம் 6 18 30 42 54 66 78 90 102 கன்னி 7 19 31 43 55 67 79 91 103 துலாம் 8... Read more
clicks 374 View   Vote 0 Like   9:42am 5 Jul 2012
Blogger: atchaya
நட்சத்திரம் - சுவாதி தாமரை - தீபம் - ஜோதி -வெளிச்சம் - லைட் - ஸ்டூல் - ஸ்டவ்- கேஸ் லைட் - பெட்ரூம் - கட்டில் - மெத்தை - பாய் - வாயு - காற்று - லஷ்மி - நண்பர் - மனைவி - திருடன் - குடம் - கலசம் - உளுந்து வடை - முத்து எண்ணெய் ( ஆமணக்கு எண்ணெய்), கத்தரிக்கோல் - தராசு - தையல் -  ஊசி - நூல் - நாடா - ... Read more
clicks 293 View   Vote 0 Like   12:58pm 4 Jul 2012
Blogger: atchaya
எண்ணியல் ஜோதிடம் - 3ன் தொடர்ச்சி சிம்ம ராசி : - ஐந்தாம் பாவம் - புத்திரர்கள் - இருதயம் - அரசியல் - எண்ணம் - ஓய்வு - பூர்வீகம் - கர்ப்பம் - சுத்தம் கன்னி ராசி :- ஆறாம் பாவம் - பெண் - இரத்தம் - ஆபரேஷன் - விரோதம் - அடிவயிறு - கசாப்பு. துலாம் ராசி :- ஏழாம் பாவம் - வியாபாரம் - திருட்டு - ம... Read more
clicks 282 View   Vote 0 Like   10:40am 4 Jul 2012
Blogger: atchaya
ஆதிசக்தியின் முதல் அம்சம் அபிராமி , இரண்டாம் அம்சம் ஸ்ரீ ராஜ ராஜேசுவரி , அடுத்து காமாட்சி ..... இவ்வாறாக அம்சங்கள் பிரிகின்றது.இவ்வரிசையில் இருக்கும் தெய்வங்கள் சாந்த தெய்வங்கள். சாந்தக் கோலத்தில் வீற்றிருந்து அருளாட்சி புரிபவர்கள்.இரண்டாம் வரிசையில் மாகாளி ... Read more
clicks 285 View   Vote 0 Like   7:46am 3 Jul 2012
Blogger: atchaya
ஹஸ்தம் - கைகள் - உள்ளங்கைகள் - சூரியன் - லவகுசா - தகப்பனைப் பிரிந்து தாயுடன் வாழுதல் - தாய்க்குப் பின் தந்தையுடன் இணைதல் - கருணை - எதனையும் அக்கு வேறு ஆணி வேறு என்று ஆராயும் மனப்பான்மை - வைத்தியம் செய்வதில் ஆனந்தம் - திடீர் செல்வம் - ஜனங்களை வசீகரிக்கும் வார்த்தைகள், ... Read more
clicks 322 View   Vote 0 Like   1:23pm 2 Jul 2012
Blogger: atchaya
ஹஸ்தம் - கைகள் - உள்ளங்கைகள் - சூரியன் - லவகுசா - தகப்பனைப் பிரிந்து தாயுடன் வாழுதல் - தாய்க்குப் பின் தந்தையுடன் இணைதல் - கருணை - எதனையும் அக்கு வேறு ஆணி வேறு என்று ஆராயும் மனப்பான்மை - வைத்தியம் செய்வதில் ஆனந்தம் - திடீர் செல்வம் - ஜனங்களை வசீகரிக்கும் வார்த்தைகள், ... Read more
clicks 342 View   Vote 0 Like   11:10am 2 Jul 2012
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:

Members Login

    Forget Password? Click here!
  • Week
  • Month
  • Year
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be redirected to "My Profile" page, here you are required to click on "Submit Blog". Please fill your blog details & send us. Kindly note that our team wi...
  You will be glad to know that after thumping success of hamarivani.com, which is a unique rendezvous of Hindi bloggers and readers spread all over world, we are feeling jubilant to introduce Bloggiri.com. At Bloggiri, your blog will get a huge horiz...
More...
Total Blogs (910) Totl Posts (44919)